Licytacje komornicze nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.03.2019 r. - godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.03.2019 r. - godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.03.2019 r. - godz. 12:00
Galeria
I licytacja nieruchomości położonej: 85-373 Bydgoszcz, ul. Modlińska 6, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052415/8 - działka nr 157 o powierzchni 0,0252 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej szeregowej (segment środkowy). Powierzchnia wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku wynosi 166,3 m2. Natomiast powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji budynku wynosi 159,7 m2. Nieruchomość stanowi własność Kaliny Nagórskiej. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12.08.2016 r., sygn. akt I C 328/13, Sąd ten uznał za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela czynność prawną w postaci umowy darowizny w/w nieruchomości zawartej pomiędzy dłużniczką Grażyną Lemiecha - Nagórską, a Kaliną Nagórską,.

Suma oszacowania wynosi: 496 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 372 000,00zł
Rękojmia: 49 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:00
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 278/10 o powierzchni 0,2524ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażami o powierzchni 349,36 m2.
Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul. Makowej 1, gm. Białe Błota i stanowi własność Ewy Dudkiewicz do 1/2 części i Pawła Dudkiewicza - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00063112/4.

Suma oszacowania wynosi: 778 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 518 666,67zł
Rękojmia: 77 800,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.02.2019 r. - godz. 11:30
Galeria
I licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. działki nr 740/43 o powierzchni 0,6249ha zabudowanej budynkami: magazynowym
(nr ewid. 3465), magazynowo-warsztatowym (nr ewid. 3466), węzła cieplnego (nr ewid. 3468), magazynowym (nr ewid. 3463), magazynowym (nr ewid. 3462) i warsztatowym (nr ewid. 3464). Budynek oznaczony w wypisie z rejestru budynków oraz na mapie ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 3467 nie istnieje. Łączna powierzchnia użytkowa budynków zlokalizowanych na nieruchomości wynosi: 956,5 m2. Dojazd do nieruchomości: drogą o nawierzchni asfaltowej - ul. Garbary, następnie przez utwardzone tereny innych nieruchomości tj. przez działki nr: 748/3, 740/21, 740/26. Dostęp do drogi publicznej: pośredni - do ul. Garbary, przez teren innych nieruchomości tj. przez działki nr: 748/3, 740/21, 740/26; według oświadczenia użytkownika wieczystego i właściciela nieruchomości budynkowych stan prawny dostępu nieruchomości do drogi publicznej nie jest uregulowany. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Powstańców ( ul. Garbary 2s) i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystymi jest Ryszard Elszyn (do dnia 2089-12-05). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166363/0.

Suma oszacowania wynosi: 512 000,00zł
Cena wywołania wynosi: 384 000,00zł
Rękojmia: 51 200,00zł

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.