Archiwum - Licytacje komornicze nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07-06-2017 r. godz. 10:00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 21 położonego przy ul. Strzeleckiej 8A w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 34,10 m2. Lokal posiada balkon.
Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin różni się od informacji zawartej w piśmie BSM w Bydgoszczy,wg której w lokalu znajduje się jeden pokój.
Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Kamilli Kaźmierczak i związane jest z nieruchomością, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/00079794/3.


Suma oszacowania: 152 000,00zł
Cena wywołania: 114 000,00zł
Rękojmia: 15 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 12:00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 58 położonego przy ul. Kordeckiego 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na dziewiątym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 26,80 m2. Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania: 103 000,00zł
Cena wywołania: 77 250,00zł
Rękojmia: 10 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 11:45

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2017 godz. 11:45
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 39 położonego przy ul. Kromera 6 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 65,60 m2. Lokal posiada loggię. Pomieszczenie przynależne - piwnica 3,68m2.


Suma oszacowania: 192 000,00zł
Cena wywołania: 144 000,00zł
Rękojmia: 19 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 244/12 o powierzchni 0,2068 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 201,3 m2.
Nieruchomość wykazuje cechy świadczące o dłuższym okresie nieużytkowania. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul.Szkolnej 6b i stanowi własność Danuty Baranowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080137/0.

Suma oszacowania: 504 000,00zł
Cena wywołania: 336 000,00 zł
Rękojmia: 50 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:30
Galeria
I licytacja nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej 28 B, tj. działki nr 2/19 o powierzchni 0,0260 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w zabudowie zwartej szeregowej (segment środkowy) o powierzchni 167,3m2.
Nieruchomość stanowi własność Agnieszki Nowakowskiej - Paluszek i Tomasza Paluszek.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00177301/8.

Suma oszacowania: 528 000,00zł
Cena wywołania: 396 000,00 zł
Rękojmia: 52 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10:00
Obwieszczenie
 
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 21. Lokal znajduje się na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego i stanowi: pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni 19,22 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu -piwnica w oficynie o powierzchni 3,06 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych : 22,28 m2. Nieruchomość stanowi własność Krystyny Omniczyńskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191704/7 .Suma oszacowania: 50 400,00zł.
Cena wywołania: 37 800,00zł.
Rękojmia: 5 040,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 10.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul.Szarych Szeregów 1 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię z jadalnią i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 55,80 m2 , nie posiada balkonu. Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin (różniący się od opisu lokalu tj. rodzaju i liczby izb przedstawionego w dziale pierwszym księgi wieczystej BY1B/00110940/2 - trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc). Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy.Nieruchomość stanowi własność Katarzyny Kłosińskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110940/2 .

Suma oszacowania: 183 000,00zł,
Cena wywołania: 137 250,00zł.
Rękojmia: 18 300,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.04.2017 godz. 11:00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul. Ikara 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 40,80 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 26 - 5,20 m2. Lokal nie posiada balkonu. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (w/g KW) : 40,80m2. W dziale III KW jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego - osoba uprawniona zmarła. Nieruchomość stanowi własność : Wiktora Wnuk.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00099560/0 .

Suma oszacowania: 150 000,00zł
Cena wywołania: 112 500,00zł
Rękojmia: 15 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.04.2017 godz. 10:30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Stefana Batorego 1 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku
mieszkalnego (drugie piętro) i stanowi: cztery pokoje, dwa przedpokoje, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 134,16 m2. Pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 1,79 m2, piwnica o pow. 4,80 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW) 140,75 m2. Faktyczny program użytkowy lokalu stwierdzony podczas oględzin nie jest zgodny z opisem lokalu ujawnionym w księdze wieczystej (wg KW: pokój-3, przedpokój-1, łazienka-1, wc-1; pomieszczenia przynależne do lokalu - piwnica o pow. 1,79 m2, piwnica o pow. 4,80 m2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 141/873 części w nieruchomości wspólnej KW BY1B/00012126/3, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność: Bożeny Dyks i Andrzeja Dyks. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00119180/9 .

Suma oszacowania: 440 000,00zł
Cena wywołania: 330 000,00zł
Rękojmia: 44 000,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.03.2017 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47.
Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2), tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową. Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Kowalskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00018089/3 .

Suma oszacowania: 181 000,00zł
Cena wywołania: 135 750,00zł (postąpienie 1 358,00 zł).
Rękojmia: 18 100,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.03.2017 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.03.2017 godz. 12.30
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 91 położonego przy ul. Gackowskiego 5 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na jedenastym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 30,90 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Werner. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00162933/9. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3090/1001204 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00159588/1, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 120 000,00 zł
Cena wywołania: 90 000,00 zł
Rękojmia: 12 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.03.2017 godz. 14.50
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 22 położonego przy ul. Kaszubskiej 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,44 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska nr 22 - 4,28 m2. Lokal stanowi własność Dariusza Spławskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00159264/4 .
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4172/125076 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00009272/7, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość obciążona jest umową najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii.

Suma oszacowania: 163 000,00zł
Cena wywołania: 122 250,00zł (postąpienie 1 222 zł)
Rękojmia: 16 300,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 11.30
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Waleniowej 7 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego (wysoki parter nad przyziemiem z garażami) i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 89,29 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZRZESZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Grzegorzowi Pulcyn oraz Marzenie Pulcyn. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00103584/6.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 224 666,67 zł ( postąpienia 2 247 zł)
Rękojmia: 33 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.02.2017 godz. 12.00
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 18/2 o powierzchni 0,0493 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem - w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 128,0 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Saperów 181a i stanowi własność Izabeli Celewicz Gniot i Borysa Gniot. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00120378/4 .

Suma oszacowania: 457 000,00 zł,
Cena wywołania: 342 750,00 zł
Rękojmia: 45 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2017 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.02.2017 godz. 09.30
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności 1/2 części nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność
Pawła Kamińskiego - do 1/2 części . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 222 000,00zł
Cena wywołania: 148 000,00zł (postąpienie 1 480,00 zł).
Rękojmia: 22 200,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 01.02.2017 godz. 08.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 01.02.2017 godz. 08.30
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej tj. działek nr 859/16 (KW BY1B/00192065/2) o powierzchni 0,1125 ha i nr 859/17 (KW BY1B/00192066/9) o powierzchni 0,1486 ha oraz 2/7 części nieruchomości tj. dziaki nr 859/19 (KW BY1B/00189579/4) o powierzchni 0,1107 ha . W/wym. działki stanowią kompleks nieruchomości - dwie działki gruntu nr 859/16 i 859/17 stanowiące odrębne nieruchomości, na których znajdują się fundamenty i ściany fundamentowe budynku oraz niezabudowana działka gruntu nr 859/19 stanowiąca odrębną nieruchomość i będąca wewnętrzną drogą dojazdową do działek nr 859/16 i nr 859/17 - tworzące razem całość użytkowo-gospodarczą z zapewnionym dostępem do drogi publicznej, będące przedmiotami odpowiednich odrębnych praw własności. Nieruchomości KW BY1B/00192065/2 i KW BY1B/00192066/9 stanowią własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickej, natomiast nieruchomość KW BY1B/00189579/4 stanowi własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickiej do 2/7 części (udział nr 5). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: KW BY1B/00192065/2, KW BY1B/00192066/9 i KWBY1B/00189579/4.

KW BY1B/00192065/2:
Suma oszacowania: 156 600,00 zł,
Cena wywołania: 78 300,00zł
Rękojmia: 15 660,00zł.

KW BY1B/00192066/9
Suma oszacowania: 124 700,00 zł,
Cena wywołania: 62 350,00zł.
Rękojmia: 12 470,00zł.

KW BY1B/00189579/4
Suma oszacowania: 8 700,00 zł,
Cena wywołania: 4 350,00zł
Rękojmia: 870,00zł.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 145 000,00 zł. (rękojmia - 29 000,00 zł.)

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.01.2017 godz. 09.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 57 położonego przy ul. Koszalińskiej 16 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 55,40 m2. Lokal
posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "ZJEDNOCZENI" w Bydgoszczy , spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Andrzejowi Kardach. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145293/5.

Suma oszacowania: 194 000,00 zł,
Cena wywołania: 145 500,00 zł (postąpienie 1 450,00 zł).
Rękojmia: 19 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2016 godz. 08.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 47 o powierzchni 0,9847 ha,zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym ( w dacie oględzin pustostany) oraz cieplarnią konstrukcji stalowej z zapleczem - zdewastowane. Nieruchomość nie jest użytkowana. Nieruchomość położona jest w miejscowości Okole, gm. Koronowo i stanowi własność Franciszka Wiśniewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00032757/1.

Suma oszacowania: 238 000,00 zł
Cena wywołania: 178 500,00 zł (postąpienie 1 785,00 zł).
Rękojmia: 23 800,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.00
Galeria
II licytacja 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul. Waleniowej 6. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni uzytkowej 84,76 m2. Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZRZESZENI w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Ewie Mul - do 1/2 części ( udział nr 2). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095734/3.

Suma oszacowania: 161 000,00 zł
Cena wywołania: 107 333,33 zł (postąpienie 1 074,00 zł).
Rękojmia: 16 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
 
pierwsza licytacja prawa właśności nieruchomości tj.
działki nr 17/8 o powierzchni 0,1125 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 127,1 m2 , oraz wolnostojącym budynkiem garażowogospodarczym
o powierzchni użytkowej 48,9 m2. Nieruchomość położona jest w Wałdowie Królewskim
przy ul. Zakątek 5, gm. Dąbrowa Chełmińska i stanowi własność: Katarzyny Osak - do 1/2 części
i Aureliusza Osak - do 1/2 części .
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00093923/1.

Suma oszacowania: 418 000,00zł
Cena wywołania: 313 500,00zł (postąpienie 3 135,00 zł).
Rękojmia: 41 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.12.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 49 położonego przy ul. Rataja 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,53 m2. Lokal posiada balkon Budynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółódzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje: Małgorzacie Antkowiak oraz Dariuszowi Antkowiak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168545/4.

Suma oszacowania: 192 000,00 zł
Cena wywołania: 144 000,00 zł
Rękojmia: 19 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.11.2016 godz.12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Waleniowej 7 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego (wysoki parter nad przyziemiem z garażami) i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 89,29 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZRZESZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Grzegorzowi Pulcym oraz Marzenie Pulcyn. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00103584/6 .

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 252 750,00 zł
Rękojmia: 33 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.11.2016 godz.11.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 152/9 o powierzchni 0,1262 ha, zabudowanej budynkiem usługowym - pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 198,3m2 . Nieruchomość położona jest w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Aleja Pokoju 5a i stanowi własność : INOFARM Spółki z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00084462/5.


Suma oszacowania: 379 000,00 zł,
Cena wywołania: 284 250,00 zł.
Rękojmia: 37 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.12.30
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 60/3 o powierzchni 0,4018 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 288,60 m2. Nieruchomość położona jest w Dobrczu przy ul. Koronowskiej 3 i stanowi własność Elżbiety Kiedrowicz i Wojciecha Kiedrowicz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00129376/3.

Suma oszacowania: 275 105,00 zł
Cena wywołania: 206 328,75 zł.
Rękojmia: 27 510,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 244/12 o powierzchni 0,2068 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 201,3 m2.
Nieruchomość wykazuje cechy świadczące o dłuższym okresie nieużytkowania. Nieruchomość położona jest w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul.Szkolnej 6b i stanowi własność Danuty Baranowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080137/0.

Suma oszacowania: 504 000,00 zł
Cena wywołania: 378 000,00 zł.
Rękojmia: 50 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Lubranieckiej 16 tj.
działki nr 8/29 o powierzchni 0,1197 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 354,0 m2. Nieruchomość stanowi własność Renaty Jóźwickiej i Mirosława Jóźwickiego. Dla w/wyn. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102716/4.

Suma oszacowania: 1 219 000,00 zł
Cena wywołania: 914 250,00 zł.
Rękojmia: 121 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.00
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 części nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność Pawła Kamińskiego - do 1/2 części . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 222 000,00 zł
Cena wywołania: 166 500,00 zł
Rękojmia: 22 200,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.11.2016 godz.13.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 16/1 o powierzchni 0,2917 ha, zabudowanej kompleksem budynków usługowych stacji obsługi pojazdów z zapleczem administracyjno-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 995,4 m2. Nieruchomość położona jest w Brzozie przy ul.Bydgoskiej 25, gm. Nowa Wieś Wielka i stanowi własność : EWEREST Spółki z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00005591/1 .

Suma oszacowania: 806 000,00 zł
Cena wywołania: 604 500,00 zł.
Rękojmia: 80 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 338 o powierzchni 0,1025 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 147,5 m2. Na nieruchomości znajdują się obiekty nie stanowiące części składowych gruntu: garaż blaszany, drewniana szopa gospodarcza i naziemny zbiornik gazu. Nieruchomość położona jest w Lisim Ogonie przy ul.Olimpijskiej 21, gm. Białe Błota i stanowi własność Marii Walczykowskiej i Czesława Walczykowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080479/9.


Suma oszacowania: 464 000,00zł
Cena wywołania: 309 333,33 zł (postąpienie 3 094,00 zł).
Rękojmia: 46 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 08.00
Galeria
I licytacja niezabudowanej nieruchomości położonej w Gzinie Górnym, gm. Dąbrowa Chełmińska. Nieruchomość składa się z czterech bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek nr 231/20, 231/21, 231/22 i 233/4 o łącznej powierzchni 1,0414 ha, tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub innej drogi ogólnodostępnej.W dziale I księgi wieczystej nr BY1B/00170593/2 nie ma żadnego wpisu prawa służebności gruntowej zapewniającej odpowiednio, poprzez teren nieruchomości sąsiednich stanowiących przedmiot odrębnej własności, pośredni dostęp do takiej drogi. Nieruchomość stanowi własność Anny Rulewicz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KW BY1B/00170593/2.

Suma oszacowania: 46 000,00 zł
Cena wywołania: 34 500,00 zł.
Rękojmia: 4 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Kujawskiej tj. działek nr 859/16 (KW BY1B/00192065/2) o powierzchni 0,1125 ha i nr 859/17 (KW BY1B/00192066/9) o powierzchni 0,1486 ha oraz 2/7 części nieruchomości tj. dziaki nr 859/19 (KW BY1B/00189579/4) o powierzchni 0,1107 ha . W/wym. działki stanowią kompleks nieruchomości - dwie działki gruntu nr 859/16 i 859/17 stanowiące odrębne nieruchomości, na których znajdują się fundamenty i ściany fundamentowe budynku oraz niezabudowana działka gruntu nr 859/19 stanowiąca odrębną nieruchomość i będąca wewnętrzną drogą dojazdową do działek nr 859/16 i nr 859/17 - tworzące razem całość użytkowo-gospodarczą z zapewnionym dostępem do drogi publicznej, będące przedmiotami odpowiednich odrębnych praw własności. Nieruchomości KW BY1B/00192065/2 i KW BY1B/00192066/9 stanowią własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickej, natomiast nieruchomość KW BY1B/00189579/4 stanowi własność Macieja Nowickiego i Agnieszki Nowickiej do 2/7 części (udział nr 5). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: KW BY1B/00192065/2, KW BY1B/00192066/9 i KWBY1B/00189579/4.

KW BY1B/00192065/2:
Suma oszacowania: 156 600,00 zł,
Cena wywołania: 117 450,00zł
Rękojmia: 15 660,00zł.

KW BY1B/00192066/9
Suma oszacowania: 124 700,00 zł,
Cena wywołania: 93 525,00zł.
Rękojmia: 12 470,00zł.

KW BY1B/00189579/4
Suma oszacowania: 8 700,00 zł,
Cena wywołania: 6 525,00zł.
Rękojmia: 870,00zł.

Suma oszacowania kompleksu nieruchomości wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00zł. (rękojmia - 29 000,00 zł.)

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.11.2016 godz. 09.00
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Sobieskiego 1 tj. działki nr 50/9 o powierzchni 0,1749 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o funkcji biurowej. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest TDK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (prawo wieczystego użytkowania -2089-12-05). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00089602/4.

Suma oszacowania: 4 240 000,00 zł.
Cena wywołania: 3 180 000,00zł ( postąpienie 31 800,00 zł).
Rękojmia: 424 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.10.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja 19/20 niewydzielonej części nieruchomości tj.działek nr 406/35, 406/42 i 406/43 o łacznej powierzchni 0,2099 ha. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą i tworzą zwarty teren w kształcie nieregularnego wieloboku. Działka nr 406/43 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, nie posiada indywidualnego ogrodzenia i jest zlokalizowana w kompleksie obejmującym kilku odrębnych nieruchomości, posiadającym wspólne ogrodzenie, działki nr 406/35 i nr 406/42 niezabudowane trwałymi obiektami kubaturowymi. Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul. Bajkowej 9, gm. Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka - do 19/20 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088796/3.

Suma oszacowania: 420 000,00zł,
Cena wywołania: 280 000,00zł (postąpienie 2 800,00 zł).
Rękojmia: 42 000,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2016 godz. 14.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.


Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00 zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,0110 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.

Suma oszacowania: 51 000,00 zł.
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.09.2016 godz. 12.15
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul.Fordońskiej 112 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska 2,70m2. Razem obszar wg KW 20,70 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 207/14176 części w prawach do nieruchomości wspólnej KW BY1B/00084906/0, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Jacka Dobrowolskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00090209/9.

Suma oszacowania: 79 000,00 zł
Cena wywołania: 59 250,00zł (postąpienie 593,00 zł).
Rękojmia: 7 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.09.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postpienie 1 107,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.09.2016 godz. 14.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego 3. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię , łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 63,36 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica 10,29 m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (wg KW): 73,65 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Violetty Drychta. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00152578/9.

Suma oszacowania: 186 000,00 zł.
Cena wywołania: 139 500,00 zł (postąpienie 1 395,00 zł).
Rękojmia: 18 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.08.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.08.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
 
II licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech bezpośrednio sąsiadujących zesobą działek ewidencyjnych guntu o numerach: 231/64, 231/65, 231/66 o powierzchni 0,3287 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kruszyn Krajeński, przy ul. Olszynowej, gmina Białe Błota i stanowi własność w 1/2 części Dariusza Wiśniewskiego oraz w 1/2 części Moniki Elżbiety Wilma-Wiśniewskiej. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185558/3.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 338 o powierzchni 0,1025 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 147,5 m2. Na nieruchomości znajdują się obiekty nie stanowiące części składowych gruntu: garaż blaszany, drewniana szopa gospodarcza i naziemny zbiornik gazu. Nieruchomość położona jest w Lisim Ogonie przy ul.Olimpijskiej 21, gm. Białe Błota i stanowi własność Marii Walczykowskiej i Czesława Walczykowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00080479/9.

Suma oszacowania: 464 000,00złł.
Cena wywołania: 348 000,00zł (postąpienie 3 480,00 zł).
Rękojmia: 46 400,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.08.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki gruntu nr 713/38 o powierzchni 0,3198 ha. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota i stanowi własność Barbary Szweda- Raczkowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187068/5 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł,
Cena wywołania: 26 000,00zł (postąpienie 260,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul. Waleniowej 6. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki o powierzchni uzytkowej 84,76 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZRZESZENI w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Ewie Mul - do 1/2 części ( udział nr 2). Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095734/3.

Suma oszacowania 1/2 części : 161 000,00 zł.
Cena wywołania: 120 750,00 zł. (postąpienie 1 208,00 zł.)
Rękojmia: 16 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2016 godz. 12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Kasprzaka 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 46,70 m2. Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania: 158 000,00 zł
Cena wywołania: 118 500,00 zł (postąpienie 1 185,00 zł).
Rękojmia: 15 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
 
I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z trzech bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych guntu o numerach: 231/64, 231/65, 231/66 o powierzchni 0,3287 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kruszyn Krajeński, przy ul. Olszynowej, gmina Białe Błota i stanowi własność w 1/2 części Dariusza Wiśniewskiego oraz w 1/2 części Moniki Elżbiety Wilma-Wiśniewskiej. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00185558/3.

Licytacja odbędzie się w kancelarii komornika.

Suma oszacowania: 90 000,00 zł.
Cena wywołania: 67 500,00 zł.
Rękojmia: 9 000,00 zł.Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.06.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postpienie 1 107,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.06.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul.Sierocej 22 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 49,27 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 9,10 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Haliny Perz i Janusza Perz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00112572/5 .

Suma oszacowania: 136 000,00 zł.
Cena wywołania: 90 666,67 zł (postąpienie 907,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.05.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja nieruchomości tj. działki nr 1/40 opowierzchni 0,0479 ha i działki nr 1/100 o powierzchni 0,0174 ha. Nieruchomości stanowią dwie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne gruntu będące odrębnymi przedmiotami własności - działka nr 1/40 (BY1B/00026651/3) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowana działka nr 1/100 (BY1B/00108525/0) stanowiąca teren poprawiający zagospodarowanie zabudowanej działki nr 1/40 na cele ogrodowe, razem ogrodzone i tworzące całość gospodarczo-użytkową. Nieruchomości położone są w Bydgoszczy przy ul.Błądzimskiej 23 i stanowią własność Marcina Piotrowskiego. Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1B/00026651/3 i BY1B/00108525/0.

Suma oszacowania: 485 000,00 zł
Cena wywołania: 323 333,33 zł (postąpienie 3 234,00 zł).
Rękojmia: 48 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.05.2016 godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Lucyny Kornackiej - do 1/2 części i Zbigniewa Kornackiego - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00135412/3 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 882/45830 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00073820/3,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Suma oszacowania: 242 000,00 zł,
Cena wywołania: 161 333,33 zł (postąpienie 1 614,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.04.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika Sebastiana Chmielewskiego. Nieruchomość położona jest w Murowańcu, przy ul. Szkolnej 22 i stanowi działkę nr 104/43 o powierzchni 0,1380 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147736/7.

Suma oszacowania: 494 000,00 zł,
Cena wywołania: 329 333,33 zł (postąpienie 3 294,00 zł).
Rękojmia: 49 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.04.2016 godz. 09.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 48 położonego przy ul. Przodowników Pracy 18 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na szóstym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 47,77 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Zbigniewowi Detmer. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00137303/0.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł,
Cena wywołania: 124 500,00 zł (postąpienie 1 245,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 09.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 09.40
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 43 położonego przy ul. M. Konopnickiej 3 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 31,30 m2, nie posiada balkonu, a jedynie zabezpieczone balustradą drzwi balkonowe. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Jackowi Andrzejowi Balcer Kaźmierczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166862/8.

Suma oszacowania: 113 000,00 zł
Cena wywołania: 84 750,00 zł (postąpienie 848,00 zł ).
Rękojmia: 11 300,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Dolina 55 w Bydgoszczy . Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego (oficyna kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 47,40 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 2,50
m2. Lokal nie posiada balkonu, ale posiada wyjście na przyziemny taras. Nieruchomość stanowi własność Doroty Szczawińskiej i Krzysztofa Szczawińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00105206/7. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 4990/77187 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00008825/2,którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 125 000,00 zł
Cena wywołania: 93 750,00 zł (postąpienie 938,00 zł).
Rękojmia: 12 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 40 i 41 o łącznej powierzchni 87,82 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym nr 22 przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy wraz z ułamkowym udziałem 88/6158 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00072306/7. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Włodarskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/0008614/5.

Suma oszacowania: 108 000,00 zł,
Cena wywołania: 72 000,00 zł (postąpienie 720,00 zł).
Rękojmia: 10 800,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki nr 9/36 o powierzchni 0,0911ha, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 252,9 m2. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Wojska Polskiego 65 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest Marek Kałmuczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00191551/9.

Suma oszacowania: 166 000,00 zł,
Cena wywołania: 124 500,00 zł (postpienie 1 245,00 zł).
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Ugory 10 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: pokój z aneksem kuchennym i wydzieloną częścią sypialną, korytarz, łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 30,65 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 10 i szopka nr 12 w budynku gospodarczym - 5,20 m2.Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wg KW - 35,85 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 36/506 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00017948/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Hanny Jagielskiej i Leszka Jagielskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00122544/3

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 78 000,00 zł ( postąpienie 780,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.04.2016 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 1193/2 o powierzchni 0,1477 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul.Sosnowej i stanowi własność Marleny Linowskiej i Antoniego Linowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00105133/4 .

Suma oszacowania: 575 000,00 zł,
Cena wywołania: 431 250,00 zł (postąpienie 4 313,00 zł).
Rękojmia: 57 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.04.2016 godz. 10.30
Galeria
II licytacja nieruchomości należących do dłużnika Macieja Mamel, położonych: 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 2 i 4, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze BY1B/00054633/6 i KW BY1B/00054632/9 Nieruchomości stanowią całość użytkowo-gospodarczą.

Suma oszacowania: 431 000,00 zł,
Cena wywołania: 287 333,33zł. zł (postąpienie 2 874,00 zł).
Rękojmia: 43 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 05.04.2016 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa włsności nieruchomości tj. działki nr 2/84 o powierzchni 0,0215 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Borsuczej 14 i stanowi własność Sebastiana Trojanowskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00146568/1.

Suma oszacowania: 149 000,00zł,
Cena wywołania: 111 750,00zł (postąpienie 1 118,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.03.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.03.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 81 położonego przy ul. Bohaterów Kragujewca 5 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Bartłomiejowi Holka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166916/2.

Suma oszacowania: 185 000,00 zł,
Cena wywołania: 138 750,00 zł (postąpienie 1 388,00 zł).
Rękojmia: 18 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 18, położonego przy ul. Kossaka 49 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 60,50m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Hannie Jurdzińskiej - 3/8 części i Michałowi Jurdzińskiemu - 5/8 części.

Suma oszacowania: 222 000,00 zł (udział 3/8 części - 83 250,00 zł , udział 5/8 części - 138 750,00 zł)
Cena wywołania: 166 500,00 zł. ( postąpienie 1 665,00 zł).
Rękojmia: 22 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Modrakowej 62 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2 i stanowi własność Krzysztofa Polak - Chmielewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00070513/7.

Suma oszacowania: 157 000,00 zł
Cena wywołania: 117 750,00 zł (postąpienie 1 178,00 zł).
Rękojmia: 15 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2016 godz. 14.00
Galeria
I licytacja nieruchomości tj. działki nr 1/40 o powierzchni 0,0479 ha i działki nr 1/100 o powierzchni 0,0174 ha. Nieruchomości stanowią dwie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne gruntu będące odrębnymi przedmiotami własności - działka nr 1/40 (BY1B/00026651/3) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowana działka nr 1/100 (BY1B/00108525/0) stanowiąca teren poprawiający zagospodarowanie zabudowanej działki nr 1/40 na cele ogrodowe,razem ogrodzone i tworzące całość gospodarczo-użytkową. Nieruchomości położone są w Bydgoszczy przy ul.Błądzimskiej 23 i stanowią własność Marcina Piotrowskiego. Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW BY1B/00026651/3 i BY1B/00108525/0.

Suma oszacowania: 485 000,00 zł,
Cena wywołania: 363 750,00 zł (postąpienie 3 638,00 zł).
Rękojmia: 48 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.03.2016 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Jasnej 17A, gmina Białe Błota, tj. działek nr 154/142,154/143 i 154/144 o łącznej powierzchni 0,9118 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Grzybek. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00128377/3.


Suma oszacowania: 575 875,00 zł.
Cena wywołania: 383 916,67 zł ( postąpienie 3 840,00 zł).
Rękojmia: 57 587,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.03.2016 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.03.2016 godz. 13.20
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1 o
powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm. Białe Błota. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania: 490 000,00 zł
Cena wywołania: 326 666,67 zł ( postąpienie 3 267,00 zł).
Rękojmia: 49 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.02.2016 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 239/3 o powierzchni 0,0475 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Białych Błotach przy ul. Guliwera 12A i stanowi własność Katarzyny Borowskiej i Adama Borowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00102133/3 .


Suma oszacowania: 466 000,00 zł,
Cena wywołania: 349 500,00 zł (postąpienie 3 495,00 zł).
Rękojmia: 46 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47. Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2),tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową.Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Kowalskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00018089/3 .


Suma oszacowania: 181 000,00 zł,
Cena wywołania: 120 666,67 zł (postąpienie 1 207,00 zł).
Rękojmia: 18 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 12.00
Galeria
II licytacja 4/5 niewydzielonej części nieruchomości tj. działek nr 406/47 i 406/48 o łącznej powierzchni 0,4700 ha. Wchodzące w skład nieruchomości działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i tworzą ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość posiada indywidualne ogrodzenie tylko fragmentarycznie i jest zlokalizowana w większym kompleksie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej obejmującym kilka odrębnych nieruchomości. Na działkach zlokalizowane są schody i chodniki , drewniany ogrodowy domek gospodarczy (nie połączony trwale z gruntem). Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul.Bajkowej, gm.Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka do 4/5 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00133610/7.

Suma oszacowania: 247 000,00 zł.
Cena wywołania: 164 666,67 zł (postąpienie 1 647,00 zł).
Rękojmia: 24 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 11.30
Galeria
I licytacja 19/20 niewydzielonej części nieruchomości tj.działek nr 406/35, 406/42 i 406/43 o łacznej powierzchni 0,2099 ha. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą i tworzą zwarty teren w kształcie nieregularnego wieloboku.
Działka nr 406/43 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, nie posiada indywidualnego ogrodzenia i jest zlokalizowana w kompleksie obejmującym kilku odrębnych nieruchomości, posiadającym wspólne ogrodzenie, działki nr 406/35 i nr 406/42 niezabudowane trwałymi obiektami kubaturowymi. Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul. Bajkowej 9, gm. Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka - do 19/20 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088796/3 .

Suma oszacowania: 420 000,00 zł
Cena wywołania: 315 000,00 zł (postąpienie 3 150,00 zł).
Rękojmia: 42 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.02.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego nr 68 położonego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34A w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na VI piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 37,4 m2. Lokal posiada balkon. Do mieszkania przynależna jest piwnica oznaczona nr 68. Bydynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "ZJEDNOCZENI" w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje : Hannie Dorocie Leśniewskiej i Jackowi Andrzejowi Leśniewskiemu.

Suma oszacowania: 141 559,00 zł,
Cena wywołania: 106 169,25 zł (postąpienie 1 062,00 zł).
Rękojmia: 14 155,90 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 44/3 o powierzchni 0,0934 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudową garażowo-gospodarczą . Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul. Widok 1, gm. Białe Błota i stanowi własność Katarzyny Wiankowskiej i Krzysztofa Wiankowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00095042 /5.

Suma oszacowania: 424 000,00 zł.
Cena wywołania: 282 666,67 zł (postąpienie 2 827,00 zł).
Rękojmia: 42 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul.Sierocej 22 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 49,27 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 9,10 m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Haliny Perz i Janusza Perz. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00112572/5 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 58/725 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00015162/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 136 000,00 zł
Cena wywołania: 102 000,00 zł (postąpienie 1 020,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.02.2016 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ul. Biziela 23 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 35,90 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Mirosława Łącznego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168110/6. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3590/173824 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00164864/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 136 000,00 zł,
Cena wywołania: 102 000,00 zł (postąpienie 1 020,00 zł).
Rękojmia: 13 600,00 zł.

obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00

obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00
Obwieszczenie
obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2016 godz. 11.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 55 położonego przy ul. Brzozowej 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,2 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Michałowi Piotrowi Heinowskiemu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169914/9.

Suma oszacowania: 154 000,00 zł,
Cena wywołania: 115 500,00 zł (postąpienie 1 155,00 zł).
Rękojmia: 15 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Lucyny Kornackiej - do 1/2 części i Zbigniewa Kornackiego - do 1/2 części. D/a w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00135412/3 . Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 882/45830 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/0007382/3,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 242 000,00 zł,
Cena wywołania: 181 500,00 zł (postąpienie 1 815,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.01.2016 godz. 13.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym, tj. działki nr 1034/24 położonej w Solcu Kujawskim przy ul.Unii Europejskiej 16 należącej do dłużnika Robert Adamczyk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00195924/3.

Suma oszacowania: 1 760 000,00 zł
Cena wywołania: 1 173 333,33zł ( postąpienie o 11 734,00 zł).
Rękojmia: 176 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 37. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 35,07 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marzannie Rucińskiej.

Suma oszacowania: 118 100,00 zł
Cena wywołania: 88 575,00 zł ( postąpienie 886,00 zł).
Rękojmia: 11 810,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.01.2016 godz. 09.00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ul. Żmudzkiej 19 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na jedenastym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: jeden pokój, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 26,38 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZNICZ" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marii Jolancie Wnuk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00193385/8 .

Suma oszacowania: 100 745,00 zł,
Cena wywołania: 75 558,75 zł (postąpienie 756,00 zł).
Rękojmia: 10 074,50 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 11.01.2016 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 80 położonego przy ul. Brzozowej 37 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 53,00 m2 . Nieruchomość stanowi własność Tomasza Morzyńskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00181720/2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5300/415341 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00132573/8, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 187 000,00 zł
Cena wywołania: 140 250,00 zł (postąpienie 1 403,00 zł).
Rękojmia: 18 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 40 i 41 o łącznej powierzchni 87,82 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i usługowym nr 22 przy ul. Karłowicza w Bydgoszczy wraz z ułamkowym udziałem 88/6158 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00072306/7. Nieruchomość stanowi własność Wiesława Włodarskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00086147/5.

Suma oszacowania: 108 000,00zł
Cena wywołania: 81 000,00zł (postąpienie 810,00 zł).
Rękojmia: 10 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.12.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 38/2 o powierzchni 1,0019 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym - hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 767,3 m2. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim,gm.Białe Błota i stanowi własność: Ewy Malesa i Roman Malesa.

Suma oszacowania: 1 394 000,00zł
Cena wywołania: 929 333,33zł (postąpienie: 9 294zł.)
Rękojmia: 139 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.12.2015 godz. 09.15
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika Sebastiana Chmielewskiego. Nieruchomość położona jest w Murowańcu, ul. Szkolnej 22. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00147736/7.

Suma oszacowania: 494 000,00 zł
Cena wywołania: 370 500,00 zł (postąpienie 3705,00 zł)
Rękojmia: 49 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.11.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja nieruchomości należących do dłużnika: Maciej Mamel położonych: 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 4, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00054632/9 oraz 86-010 Koronowo, ul.Pochmurna 2 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00054633/6. Nieruchomości stanowią całość użytkowo-gospodarczą.

Suma oszacowania: 431 000,00 zł,
Cena wywołania: 323 250,00 zł (postąpienie 3 234,00 zł).
Rękojmia: 43 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 10.10
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. działki nr 465 o powierzchni 0,0700 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 137,7 m2.
Nieruchomość położona jest w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wojska Polskiego 7 i stanowi własność Andrzeja Świątkowskiego - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052674/1.

Suma oszacowania: 125 000,00 zł.
Cena wywołania: 93 750,00 zł (postąpienie 938,00 zł).
Rękojmia: 12 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 144/5 o powierzchni 0,1329 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Cielu przy ul. Myśliwskiej 36, gm. Białe Błota i stanowi własność Moniki Wróblewskiej i Macieja Wróblewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169985/7.

Suma oszacowania: 501 000,00 zł
Cena wywołania: 334 000,00 zł (przybicie 3 340,00 zł)
Rękojmia: 50 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2015 godz. 09.50
Obwieszczenie
 
I licytacja lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Wojska Polskiego nr 28 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 69,15 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 9 o powierzchni 5,59 m2. Stwierdzono rozbieżność powierzchni użytkowej ujawnioną w dziale I księgi wieczystej - 69,15 m2, z powierzchnią ustaloną na podstawie pomiarów dokonanych w dniu oględzin - 69,00 m2. Nieruchomość stanowi własność Marka Połczyńskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00181267/8.

Suma oszacowania: 242 000,00zł
Cena wywołania: 181 500,00zł (postąpienie 1 815,00 zł).
Rękojmia: 24 200,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa współwłasności nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność: Pawła Kamińskiego - do 1/2 części i Anity Szuflita - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 444 000,00 zł
Cena wywołania: 296 000,00 zł (postąpienie 2 960,00 zł).
Rękojmia: 44 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.20
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 20, położonego przy ul. Lawinowej 14 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 36,03 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, własnościowe spółdzielcze prawo do w/wym. przysługuje Mikołajowi Walczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143411/5 .

Suma oszacowania: 128 000,00 zł,
Cena wywołania: 96 000,00 zł (postąpienie 960,00 zł).
Rękojmia: 12 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.10.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1o powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm. Białe Błota. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania: 490 000,00 zł
Cena wywołania: 367 500,00 zł ( postąpienie 3 675,00 zł).
Rękojmia: 49 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2015 godz. 13.00
Galeria
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działek nr 670/4 i nr 646/2 o łącznej powierzchni 0,0848 ha, zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym z częścią biurową i budynkiem handlowo-usługowym - myjni samochodowej. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 39 i stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi do dnia 17-01-2091 roku są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052267/5 .

Suma oszacowania: 829 000,00 zł,
Cena wywołania: 552 666,67 zł (postąpienie 5 527,00 zł).
Rękojmia: 82 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 17 położonego: Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,42 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomośc stanowi własność: Mirosławy Królikowskiej i Ryszarda Królikowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00177479/6.

Suma oszacowania: 152 000,00 zł.
Cena wywołania: 114 000,00 zł (postąpienie 1 140,00 zł).
Rękojmia: 15 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 108/13 i 108/14 o łącznej powierzchni 0,1975 ha, zabudowanych budynkiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 536,1 m2. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Polnej 9-11 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140774/6.

Suma oszacowania: 1 435 000,00 zł,
Cena wywołania: 956 666,67 zł (postąpienie - 9567,00 zł).
Rękojmia: 143 500,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 07.10.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/14 o powierzchni 0,0967 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 27 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183684/1.

Suma oszacowania: 994 000,00 zł
Cena wywołania: 662 666,67 zł (postąpienie - 6 627,00 zł).
Rękojmia: 99 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.09.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul.Fordońskiej 112 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 18,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - komórka lokatorska 2,70m2. Razem obszar wg KW 20,70 m2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 207/14176 części w prawach do nieruchomości wspólnej KW BY1B/00084906/0, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Jacka Dobrowolskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00090209/9 .

Suma oszacowania: 79 000,00 zł,
Cena wywołania: 59 250,00 zł (postąpienie 593,00 zł).
Rękojmia: 7 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 42/12 o powierzchni 0,0767 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Dobrczu i stanowi własność Roberta Matuszewskiego. Dla w/wym nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00118952/5 .

Suma oszacowania: 200 000,00 zł,
Cena wywołania: 133 333,33 zł (postąpienie 1 334,00 zł).
Rękojmia: 20 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.09.2015 godz. 11.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 62 o powierzchni 0,0734 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowo-gospodarczym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Saperów 15 i stanowi własność Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00055452/0.

Suma oszacowania: 640 000,00 zł,
Cena wywołania: 426 666,67 zł (postąpienie 4 267,00 zł).
Rękojmia: 64 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektem użytkowym, tj. działki nr 1034/24 położonej w Solcu Kujawskim przy ul.Unii Europejskiej 16 należącej do dłużnika Robert Adamczyk. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00195924/3.

Suma oszacowania: 1 760 000,00 zł
Cena wywołania: 1 320 000,00 zł (postąpienie 13 200,00 zł).
Rękojmia: 176 000,00 zł.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy od 19.11.2013 roku, w tym przypadku zastosowanie ma art. 1002 kpc.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 11.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 11.40
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 38/2 o powierzchni 1,0019 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym - hala produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 1 767,3 m2. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim,gm.Białe Błota i stanowi własność: Ewy Malesa i Roman Malesa. Dla w/wym.nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00061518/6.

Suma oszacowania: 1 394 000,00 zł
Cena wywołania: 1 045 500,00 zł (postąpienie o 10 455,00 zł).
Rękojmia: 139 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.20
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: jeden pokój, kuchnię, przedpokój i w.c. o powierzchni użytkowej 30,49 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132394/9. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3049/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 69 333,33 zł (postąpienie 694,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 55,91 m2.
Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132393/2. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5591/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 149 000,00 zł
Cena wywołania: 99 333,33 zł (postąpienie 994,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.09.2015 godz. 12.40
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów 10. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 61,00 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Nieruchomość stanowi własność : Sylwii Piaseckiej i Piotra Piaseckiego. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 61/2533 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00045948/1, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00046613/1.

Suma oszacowania: 195 000,00 zł
Cena wywołania: 146 250,00 zł (postąpienie 1 463,00 zł).
Rękojmia: 19 500,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 31.08.2015 godz. 14.15
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 308 o powierzchni 0,0507 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowym . Nieruchomość położona jest w Nowej Wieś Wielkiej przy ul. Kasztanowej 5 i stanowi własność: Magdaleny Rybka i Ryszarda Rybka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00045123/2.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 224 666,67 zł (postąpienie 2 247,00 zł)
Rękojmia: 33 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 144/5 o powierachni 0,1329 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Cielu przy ul. Myśliwskiej 36, gm. Białe Błota i stanowi własność Moniki Wróblewskiej i Macieja Wróblewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00169985/7.


Suma oszacowania: 501 000,00 zł
Cena wywołania: 375 750,00 zł (postąpienie 3 758,00 zł)
Rękojmia: 50 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.07.2015 godz. 12.40
Galeria
I licytacja prawa współwłasności nieruchomości tj. działki nr 14/14 o powierzchni 0,1234ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem. Nieruchomość położona jest w Murowańcu przy ul. Płotki 10, gm. Białe Błota i stanowi własność: Pawła Kamińskiego - do 1/2 części i Anity Szuflita - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00145194/1.

Suma oszacowania: 444 000,00 zł
Cena wywołania: 333 000,00 zł (postąpienie 3 330,00 zł).
Rękojmia: 44 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 02.07.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 29/57. Lokal położony jest na siódmym piętrze budynku i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,40 m2. Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność: Bogdana Mielnik i Bożeny Mielnik. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00156580/4.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 6040/1308110 części w prawach do nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00133554/6.

Suma oszacowania: 191 000,00 zł
Cena wywołania: 143 250,00 zł (postąpienie 1 433,00 zł).
Rękojmia: 19 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 30.06.2015 godz. 10.40
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działek nr 670/4 i nr 646/2 o łącznej powierzchni 0,0848 ha, zabudowanych budynkiem handlowo-usługowym z częścią biurową i budynkiem handlowo-usługowym - myjni samochodowej. Nieruchomość położona jest w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 39 i stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi do dnia 17-01-2091 roku są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki Dla w/wym. nieruchomosci Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052267/5 . Nieruchomości obciążone są umowami najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii Komornika.

Suma oszacowania: 829 000,00 zł,
Cena wywołania: 621 750,00 zł (postąpienie 6 218,00 zł).
Rękojmia: 82 900,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
 
II licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. niezabudowanej i nieogrodzonej działki gruntu nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w miejscowości Nowe Smolno, gm. Nowa Wieś Wielka. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiał - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4 .

Suma oszacowania: 16 500,00 zł.
Cena wywołania: 11 000,00 zł (postąpienie 110,00 zł).
Rękojmia: 1 650,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.06.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 713/39 o powierzchni 0,3209 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota. W/wym. działka jest nieogrodzona i nezabudowana. Brak bezpośredniego dostępu do drogi o charakterze publicznym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Przekwasińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187069/2 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł zł
Cena wywołania: 26 000,00 zł (postąpienie 260,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.06.2015 godz. 12.00
Galeria
Druga licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.

Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł,
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.

Suma oszacowania 51 000,00 zł
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą. Nieruchomości obciążone są umowami najmu - szczegóły do wglądu w Kancelarii Komornika.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.06.2015 godz. 10.30
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17 , położonego w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 29. Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,20 m2. Lokal posiada balkon. Z dużego pokoju (21,60 m2) jest wejście do pomieszczenia o powierzchni 6,50 m2 posiadającego okno i wykorzystywanego na cele pokoju, wydzielonego murowaną ścianą z ogólnodostępnego korytarza na danym piętrze budynku, użytkowanego wyłącznie przez użytkownika lokalu nr 17, jednak nie objętego opisem lokalu w księdze wieczystej KW nr BY1B/00110367/1, a więc nie wchodzącego w skład tego lokalu i nie będącego przedmiotem wyceny. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Marii Adamczak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110367/1.

Suma oszacowania: 141 000,00 zł
Cena wywołania: 105 750,00 zł ( postąpienie 1 058,00 zł).
Rękojmia: 14 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.05.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 308 o powierzchni 0,0507 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowym .Nieruchomość położona jest w Nowej Wieś Wielkiej przy ul.Kasztanowej 5 i stanowi własność: Magdaleny Rybka i Ryszarda Rybka.Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00045123/2.

Suma oszacowania: 337 000,00 zł
Cena wywołania: 252 750,00 zł (postąpienie 2 528,00 zł).
Rękojmia: 33 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 12.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o pwierzchnia użykowej 65,35m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Sikora i Wiesława Sikora. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143025/2.

Suma oszacowania: 150 000,00 zł
Cena wywołania: 100 000,00zł (postąpienie 1 000,00 zł).
Rękojmia: 15 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.04.2015 godz. 13.00
Galeria
Druga licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.
Suma oszacowania: 2 337 000,00 zł,
Cena wywołania: 1 558 000,00 zł (postąpienie o 15 580,00zł).
Rękojmia: 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.
Suma oszacowania 51 000,00 zł
Cena wywołania: 34 000,00 zł (postąpienie o 340,00 zł).
Rękojmia: 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 16.04.2015 godz. 11.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 42/12 o powierzchni 0,0767 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie . Nieruchomość położona jest w Dobrczu i stanowi własność Roberta Matuszewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00118952/5 .

Suma oszacowania: 200 000,00 zł,
Cena wywołania: 150 000,00 zł (postąpienie 1 500,00 zł).
Rękojmia: 20 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57. Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: dwa pokoje, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 55,91 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132393/2.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5591/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 149 000,00zł,
Cena wywołania: 111 750,00 zł (postąpienie 1 118,00 zł).
Rękojmia: 14 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 15.04.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62/Pod Balnkami 57.Lokal położony jest na trzeciej
kondygnacji budynku (kamienicy) i stanowi: jeden pokój, kuchnię, przedpokój i w.c. o powierzchni użytkowej 30,49 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132394/9.
Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 3049/120628 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00007129/6, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania: 104 000,00 zł,
Cena wywołania: 78 000,00 zł (postąpienie 780,00 zł).
Rękojmia: 10 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.04.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 108/15 o powierzchni 0,0914 ha, położonej w Osielsku przy ul.Polnej .Nieruchomość stanowi własność: Hanny Boszkiewicz-Bylskiej - do 1/2 części i Tomasza Bylskiego- do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143683/2 .

Suma oszacowania: 166 000,00 zł
Cena wywołania: 110 666,67 zł (postąpienie: 1 107,00 zł)
Rękojmia: 16 600,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 26.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
 
I licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. niezabudowanej i nieogrodzonej działki gruntu nr 28/3 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w miejscowości Nowe Smolno, gm. Nowa Wieś Wielka. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Musiał - do 1/2 części.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00081826/4 .

Suma oszacowania: 16 500,00zł
Cena wywołania: 12 375,00zł (postąpienie 124,00 zł).
Rękojmia: 1 650,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 78. Lokal znajduje się na czwartm piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 52,50 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 5250/470870 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00043015/8, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Ewy Pankowskiej i Tomasza Pankowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00142552/8


Suma oszacowania: 180 000,00 zł
Cena wywołania: 135 000,00zł (postąpienie 1 350,00 zł).
Rękojmia: 18 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 25.03.2015 godz. 12.50
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Bydgoszczy przy ul. Planu 6-Letniego 31. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój z aneksem kuchennym i łazienkę o powierzchni użytkowej 37,44 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,45 m2. Razem obszar wg KW- 43,89m2. Lokal nie posiada balkonu. Właścicielowi tego lokalu przysługuje udział wynoszący 44/1909 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00088464/7, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal stanowi własność Heleny Nowak i Tadeusza Nowak. D/a w/wym nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00125610/8.

Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł
Cena wywołania: 115 500,00 zł (postąpienie 1 155,00 zł)
Rękojmia: 15 400,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.03.2015 godz. 10.00
Galeria
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 62 o powierzchni 0,0734 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym i garażowo-gospodarczym. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Saperów 15 i stanowi własność Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00055452/0.

Suma oszacowania: 640 000,00 zł
Cena wywołania: 480 000,00zł (postąpienie 4 800,00 zł).
Rękojmia: 64 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.03.2015 godz. 09.30
Galeria
pierwsza licytacja 4/5 niewydzielonej części nieruchomości tj. działek nr 406/47 i 406/48 o łącznej powierzchni 0,4700 ha. Wchodzące w skład nieruchomości działki bezpośrednio ze sobą sąsiadują i tworzą ciągłą część powierzchni ziemskiej. Nieruchomość posiada indywidualne ogrodzenie tylko fragmentarycznie i jest zlokalizowana w większym kompleksie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej obejmującym kilka odrębnych nieruchomości. Na działkach zlokalizowane są schody i chodniki , drewniany ogrodowy domek gospodarczy (nie połączony trwale z gruntem).
Nieruchomość położona jest w Tryszczynie przy ul.Bajkowej, gm.Koronowo i stanowi własność Grzegorza Kobaka do 4/5 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00133610/7.

Suma oszacowania: 247 000,00 zł,
Cena wywołania: 185 250,00 zł (postąpienie 1 853,00 zł).
Rękojmia: 24 700,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 43, położonego przy ul. Szelburg-Zarembiny 15 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 48,22 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje: Magdalenie Waszak i Wiesławowi Waszak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00155331/7.

Suma oszacowania: 144 000,00 zł.
Cena wywołania: 108 000,00 zł (postąpienie 1 080,00 zł).
Rękojmia: 14 400,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 10.30
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 713/39 o powierzchni 0,3209 ha, położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota. W/wym. działka jest nieogrodzona i nezabudowana. Brak bezpośredniego dostępu do drogi o charakterze publicznym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Przekwasińskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187069/2 .

Suma oszacowania: 39 000,00zł
Cena wywołania: 29 250,00zł (postąpienie 293,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 12.03.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Murowańcu, gm. Białe Błota tj. działki nr 140/33 o powierzchni 0,1388 ha. Działka jest częściowo ogrodzona (ogrodzenia nieruchomości sąsiednich z siatki metalowej), niezabudowana i niezagospodarowana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Białe Błota, użytkownikiem wieczystym jest Tomasz Jabłoński Okres użytkowania:2092-11-26. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143879/3.

Suma oszacowania: 76 000,00zł,
Cena wywołania: 57 000,00zł (postąpienie 570,00 zł).
Rękojmia: 7 600,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Jasnej 17A, gmina Białe Błota, tj. działki nr 154/142,154/143 i 154/144 o łącznej powierzchni 0,9118 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Grzybek. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00128377/3.

Suma oszacowania: 575 875,00 zł
Cena wywołania: 431 906,25zł. (postąpienie 4 319,00 zł.).
Rękojmia: 57 587,50 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.03.2015 godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania 1/2 części nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 670/1 o powierzchni 0,1326ha, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski, użytkownikami wieczystymi 1/2 części nieruchomości są: Agnieszka Nowicka i Maciej Nowicki - okres użytkowania - 2087-04-12. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00052264/4.

Suma oszacowania: 34 500,00 zł
Cena wywołania: 25 875,00zł ( postąpienie 259,00 zł).
Rękojmia: 3 450,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.03.2015 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bydgoszczy przy ul. Mazowieckiej 27. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i spiżarnię o powierzchni użytkowej 75,70 m2 i stanowi własność Antoniego Drzewiwckiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00178472/4.

Suma oszacowania: 192 000,00 zł,
Cena wywołania: 144 000,00 zł (postąpienie 1 440,00 zł).
Rękojmia: 19 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/14 o powierzchni 0,0967 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 27 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183684/1.

Suma oszacowania: 994 000,00zł,
Cena wywołania: 745 500,00zł ( postąpienie 7 455,00 zł).
Rękojmia: 99 400,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.02.2015 godz. 10.20
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działek nr 108/13 i 108/14 o łącznej powierzchni 0,1975 ha, zabudowanych budynkiem handlowo usługowym o powierzchni użytkowej 536,1 m2. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Polnej 9-11 i stanowi własność Tomasza Bylskiego i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140774/6.

Suma oszacowania: 1 435 000,00zł, zaś
Cena wywołania: 1 076 250,00zł ( postąpienie 10 763,00 zł).
Rękojmia: 143 500,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 03.02.2015 godz. 10.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 49/42 o powierzchni 0,0896 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i innymi obiektami budowlanymi.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Trwanik 15 i stanowi własność: Doroty Lenzkowskiej i Grzegorzowi Lenzkowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00057678/4.


Suma oszacowania: 598 000,00zł,
Cena wywołania: 398 666,67zł (postąpienie 3 987,00 zł).
Rękojmia: 59 800,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 28.01.2015 r. - godz. 11.00
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul.Powstańców Śląskich 9/II. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 47,04 m2.

Suma oszacowania: 190 000,00 zł,
Cena wywołania: 126 666,67 zł (postąpienie 1267,00 zł).
Rękojmia: 19 000,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.00
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/39, o powierzchni 0,1096ha, zabudowanej budynkiem użytkowym( nr ewid. 1689,
ozn. "i").
Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00075682/7.

Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 20.01.2015 godz. 13.20
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/51, o powierzchni 0,1940 ha, zabudowanej budynkami użytkowymi: nr ewid. 1692 ozn. "p" oraz "g", częściowo ogrodzonej. Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088938/1.

Suma oszacowania wynosi 112 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 19.01.2015 godz. 13.40
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 129/26 o powierzchni 0,0600 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w budowie. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul. Botanicznej 29 i stanowi własność Tomasza Bylskiego do 1/2 części i Hanny Boszkiewicz-Bylskiej do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00183685/8.

Suma oszacowania: 182 000,00 zł,
Cena wywołania: 136 500,00 zł (postąpienie 1 365,00 zł).
Rękojmia: 18 200,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 r. - godz. 10.45
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 81 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o pwierzchnia użykowej 65,35m2. Lokal nie posiada balkonu. Nieruchomość stanowi własność Grażyny Sikora i Wiesława Sikora. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143025/2.

Suma oszacowania: 150 000,00 zł
Cena wywołania: 112 500,00 zł (postąpienie 1 125,00 zł).
Rękojmia: 15 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.01.2015 godz. 08.30
Galeria
Pierwsza licytacja:
1) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 17/2, 17/3, 17/4 i 19, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, zabudowanych budynkiem użytkowym o charakterze biurowym o powierzchni użytkowej 637,1 m2 oraz trzema budynkami garażowymi. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001292/7.
Suma oszacowania wynosi 2 337 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 752 750,00 zł (postąpienie o 17 528,00zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 700,00 zł.

2) prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 25 i 85, o łącznej powierzchni 0,1561 ha. Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7. Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul. Libelta 8 i stanowi własność TDK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu -Dobrzyniu. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00001293/4.
Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 250,00 zł (postąpienie o 383,00 zł). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 100,00 zł.

Nieruchomości o numerze KW BY1B/00001292/7 oraz KW BY1B/00001293/4 tworzą razem całość użytkowo-gospodarczą.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.01.2015 r. - godz. 13.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki gruntu nr 713/38 o powierzchni 0,3198 ha. Nieruchomość położona jest w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota i stanowi własność Barbary Szweda-Raczkowskiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00187068/5 .

Suma oszacowania: 39 000,00 zł
Cena wywołania: 29 250,00 zł (postąpienie 293,00 zł).
Rękojmia: 3 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.12.2014 r. - godz. 12.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 131/13 o powierachni 0,2870 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 114,3 m2 i gospodarczym o powierzchni użytkowej 45,6 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Chrośna 43, gm.Solec Kujawski i stanowi własność. Piotra Macieja Michalskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00166629/3.
Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą - zgodnie z zapisem w dziale III księgi wieczystej.

Suma oszacowania: 417 000,00 zł,
Cena wywołania: 278 000,00 zł. (postąpienie: 2780,00 zł)
Rękojmia: 41 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.12.2014 r. - godz. 11.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 233 położonego w Bydgoszczy przy ul. Okrzei 2. Lokal znajduje się na dziesiątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 46,20 m2. Lokal posiada balkon. Bydynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje: Mariuszowi Pietrzak - do 1/2 części i Hannie Gordon - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00140180/5.

Suma oszacowania: 151 000,00 zł
Cena wywołania: 113 250,00 zł (postąpienie 1 133,00 zł).
Rękojmia: 15 100,00 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 09.40
Galeria
I licytacja prawa własności 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 45 położonego przy ul.B.Głowackiego 8 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na na dziewiątej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:dwa pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 36,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 2,10 m2.Obszar w/g KW: 38,10 m2.Lokal posiada balkon. Nieruchomość stanowi własność Ilony Chełstowskiej - do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00115545/8.

Suma oszacowania: 65 500,00 zł
Cena wywołania: 49 125,00 zł (postąpienie - 492,00 zł)
Rękojmia: 6 550,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 24.11.2014 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
 
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w Bydgoszczy przy ul. Żmudzkiej 19. Lokal znajduje się na siódmym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 38,43 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 56. Budynek znajduja się w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZNICZ" , spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Romualdowi Brzyskiemu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00168990/8.

Suma oszacowania: 147 379,00zł
Cena wywołania: 110 534,25zł. (postąpienie - 1105,00 zł)
Rękojmia: 14 737,90 zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 10.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w Bydgoszczy przy ul. Bałkańskiej 9.Lokal znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 55,40 m2. lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Spółdzielcze własnościowe prawo do w/wy lokalu przysługuje Pani Halinie Dominiak . Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00175376/0.

Suma oszacowania: 178 000,00 zł
Cena wywołania: 133 500,00 (postąpienie 1335,00 zł)
Rękojmia: 17 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 18.11.2014 r. - godz. 09.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 33, położonego przy ul.Ugory 3 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na piątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę, wc o powierzchni użytkowej 72,54 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielom tego lokalu przysługuje udział wynoszący 7254/1159304 części w nieruchomości wspólnej objętej KW BY1B/00062707/5,którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Ireny Chylewskiej i Andrzeja Chylewskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00163812/2.

Suma oszacowania: 259 000,00 zł
Cena wywołania: 194 250,00 zł (postąpienie: 1943,00 zł)
Rękojmia: 25 900,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.11.2014 r. - godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji  w dniu 14.11.2014 r. - godz. 09.00
Obwieszczenie
 
I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej , tj. działki numer 134/26 o powierzchni 0,0772 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko i stanowi własność Instal Group Sp. z o.o. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00192409/6.

Licytacja w trybie uproszczonym odbędzie się w kancelarii

Suma oszacowania: 113 000,00 zł
Cena wywołania: 84 750,00 zł (postąpienie: 848 zł)
Rękojmia: 11 300,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.00
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 31,położonego przy ul.Baczyńskiego 39 w Bydgoszczy. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 46,89 m2. Lokal nie posiada balkonu. Budynek znajduje się w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNOŚĆ" w Bydgoszczy, lokal stanowi własność Justyny Juszczyk. Dla w/wym. prawa Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00138637/7.

Suma oszacowania: 157 000,00 zł
Cena wywołania: 117 750,00 zł (postąpienie 1 178,00 zł)
Rękojmia: 15 700,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 04.11.2014 r. - godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 35 położonego przy ul.B.Głowackiego 10A w Bydgoszczy. Mieszkanie znajduje się na szóstym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: dwa pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 42,20 m2. Lokal posiada balkon. Właścicielowi tego lokalu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do 42/2557 części terenu państwowego nieruchomości KW BY1B/000 48156/3 do dnia 08-03-2089 r. i prawo współwłasności w tym stosunku do wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość stanowi własność Henryki Filipek i Ryszarda Filipek. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00060864/9.

Suma oszacowania: 148 000,00 zł
Cena wywołania: 111 000,00 zł (postąpienie 1110,00 zł)
Rękojmia: 14 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 13.15
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 129 o powierzchni 0,0519 ha,
położonej w Bydgoszczy przy ul.Pocztowej 1/Stary Port 9.
Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami usługowo-mieszkalnymi w zabudowie zwartej tj:
- ul.Stary Port 9: podpiwniczenie, parter, dwa piętra, poddasze nieużytkowe
- ul.Pocztowa 1 przyziemne (piwnica), parter, trzy piętra, poddasze użytkowe
- ul.Pocztowa 1-oficyna : podpiwniczenie, parter, piętro.
Program użytkowy zabudowy : łącznie 5 lokali usługowych i 10 lokali-mieszkań. Nieruchomość stanowi własność : TDK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00004374/7.

Suma oszacowania: 3 049 000,00zł
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 032 666,67 zł (postąpienie 20 327,00 zł).
Rękojmia: 304 900,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz. 12.50
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 175/7 o powierzchni 0,0916 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona jest w Łochowie przy ul.Dereniowej 13, gm. Białe Błota i stanowi własność Małgorzaty Chmielewicz. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00141750/9.

Suma oszacowania: 421 000,00 zł
Cena wywołania: 280 666,67 zł (postąpienie 2 807,00 zł)
Rękojmia: 42 100,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.10.2014 r. - godz 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 100/3 o powierzchni 0,0483 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul.Horodelskiej.
Nieruchomość stanowi własność Mariusza Malickiego i Doroty Malickiej. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00167960/2.

Suma oszacowania: 135 000,00 zł
Cena wywołania: 101 250,00 zł (postąpienie 1 013,00 zł)
Rękojmia: 13 500,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 27.10.2014 r. - godz. 14.20
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 84/9 o powierzchni 0,2055 ha, zabudowanej budynkami: mieszkalnym jednorodzinnym i letniskowym, na działce znajduje się również altana gospodarcza drewniana. Nieruchomość położona jest w Osielsku przy ul.Długiej 4 i stanowi własność Jadwigi Nowak. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088366/0.

Suma oszacowania: 590 000,00 zł
Cena wywołania: 393,333,33 zł (postąpienie 3933,00 zł)
Rękojmia: 59 000,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.10.2014 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.10.2014 godz. 09.30
Obwieszczenie
 
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4,położonego w Bydgoszczy przy ul.Poznańskiej 9.
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, przedpokój, kuchnię i łazienkę z wc o powierzchni użytkowej 69,87 m2. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu .Lokal nie posiada balkonu. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00089822/2.

Suma oszacowania: 185 000,00 zł
Cena wywołania: 123 333,33zł.
Rękojmia: 18 500,00zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.00
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Długiej 62.
Lokal położony jest na drugiej kondygnacji budynku (kamienicy) wybudowanym w 1838 roku i stanowi:dwa pokoje,kuchnię, łazienkę i w.c. o powierzchni użytkowej 54,49 m2 i stanowi własność :Elżbiety Garsztka i Piotra Garsztka. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00132390/1 .

Suma oszacowania : 178 000,00zł,
Cena wywołania: 133 500,00zł (postąpienie 1 335,00 zł)
Rękojmia: 17 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.10.2014 godz. 12.30
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. działki nr 49/42 o powierzchni 0,0896 ha,zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i innymi obiektami budowlanymi.
Nieruchomość położona jest w Bydgoszczy przy ul.Trawnik 15 i stanowi własność:Doroty
Lenzkowskiej i Grzegorzowi Lenzkowskiego. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00057678/4.

Suma oszacowania: 598 000,00 zł
Cena wywołania: 448 500,00zł (postąpienie 4 485,00 zł)
Rękojmia: 59 800,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.00
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/39, o powierzchni 0,1096ha, zabudowanej budynkiem użytkowym( nr ewid. 1689, ozn. "i").
Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00075682/7.

Suma oszacowania: 36 000,00 zł
Cena wywołania: 27 000,00zł
Rękojmia: 3 600,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 14.10.2014 godz. 10.30
Galeria
I licytacja prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki numer 1112/51, o powierzchni 0,1940ha, zabudowanej budynkami użytkowymi: nr ewid. 1692 ozn. "p" oraz "g", częściowo ogrodzonej. Nieruchomość położona jest w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8 i stanowi własność Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku jest KLEMAR Spółka z o.o. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00088938/1.

Suma oszacowania: 112 000,00 zł
Cena wywołania: 84 000,00 zł
Rękojmia: 11 200,00 zł

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.10.2014 godz. 12.15

Obwieszczenie o licytacji w dniu 13.10.2014 godz. 12.15
Obwieszczenie
 
I licytacja prawa własności nieruchomości tj. niezabudowanej działki nr 108/15 o powierzchni 0,0914 ha,położonej w Osielsku przy ul.Polnej .
Nieruchomość stanowi własność:Hanny Boszkiewicz-Bylskiej - do 1/2 części i Tomasza Bylskiego- do 1/2 części. Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00143683/2

Suma oszacowania: 166 000,00zł
Cena wywołania: 124 500,00zł (postąpienie: 1 245,00 zł)
Rękojmia: 16 600,00zł.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 29.09.2014 o godz. 10.40
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w Bydgoszczy przy ul. Marii Konopnickiej 1.
Lokal znajduje się na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: trzy pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 52,20 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica
o powierzchni 3,80 m2. Razem obszar wg KW - 56,00 m2. Lokal posiada balkon.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00110939/2.

Suma oszacowania: 188 000,00zł
Cena wywołania: 141 000,00zł (postąpienie o 1 410,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 23.09.2014 o godz. 11.30
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości tj.działki nr 63/5 o powierzchni 0,2021 ha,zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z pomieszczeniami gospodarczo-garażowymi.
Nieruchomość położona jest w Borównie,przy ul.Topolowej 1,gm.Dobrcz i stanowi własność Zbigniewa Mucha.

Suma oszacowania : 318 000,00zł
Cena wywołania: 212 000,00zł (postąpienie o 2 120,00 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 800,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce ,w Kancelarii Komornika, na jeden dzień przed licytacją.

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 17.09.2014 godz. 13.20
Galeria
I licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 46 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Śląskich 9/II.
Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej 47,04 m2. Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy, spółdzielcze własnościowe prawo do w/wym. lokalu przysługuje Urszuli Pietrowskiej.

Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 500,00zł (postąpienie 1 425,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.20
Galeria
II licytacja prawa włsności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul.Wańkowicza 2 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje, dwa przedpokoje, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 74,03 m2.Lokal posiada balkon.
Nieruchomość stanowi własność Łukasza Lemańskiego.
Dla w/wym. nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00072254/7 .

Suma oszacowania wynosi 215 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 333,34 zł (postąpienie 1 434,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 09.00
Galeria
II licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki nr 59/1 o powierzchni 1,3900 ha, położonej w Cielu, gm.Białe Błota.
Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Janki.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00131826/0

Suma oszacowania wynosi 490 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 326 666,67zł (postąpienie 3 267,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40

Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 10.09.2014 godz. 08.40
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bydgoszczy przy ul.Kormoranów 7. Lokal położony jest na parterze i piętrze budynku i składa się
z wiatrołapu,przedsionka ,klatek schodowych - na parterze i na piętrze,holu,dwóch pokoi,kuchni i wc o powierzchni użytkowej 68,20 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu w podpiwniczeniu budynku - korytarz z klatką schodową 9,40 m2 (15,30 m2), piwnica 7,20 m2 (14,40 m2).
Nieruchomość stanowi własność Anny Kucharskiej i Mirosława Kucharskiego.

Suma oszacowania wynosi 214 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
142 666,67 zł (postąpienie 1 427,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 11.30
Galeria
I licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul.Czerwonego Krzyża 35 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego i stanowi: dwa pokoje,przedpokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej 42,73 2.Pomieszczenia przynależne do lokalu - dwie piwnice (wejście z mieszkania) o powierzchni 11,91.

Suma oszacowania wynosi 122 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 500,00zł (postąpienie 915,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 12.00
Galeria
I licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul.Bełzy 47.

Nieruchomość składa się z dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych gruntu (nr 16/2 i 19/2) tworzących ciągłą część powierzchni ziemskiej, stanowiących razem odrębny przedmiot własności, zabudowanych zwartą zabudowaną dwóch budynków mieszkalnych (nr ewid.: 1 i 2),tworzących łącznie całość gospodarczo-użytkową.Łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0208 ha.

Suma oszacowania wynosi 181 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 750,00zł (postąpienie 1 358,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 09.09.2014 godz. 10.30
Galeria
II licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1,położonego w Bydgoszczy przy ul.Okulickiego 2.
Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi:trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 68,7 m2.Lokal posiada balkon.
Budynek znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wisłą" z siedzibą w Bydgoszczy.

Suma oszacowania wynosi 237 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 000,00zł (postąpienie 1 580,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 08.09.2014 godz. 10.30
Galeria
I licytacja lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Bydgoszczy przy ul. Czarna Droga 37/3.
Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego kilkurodzinnego i stanowi: jeden pokój, kuchnię i łazienkę o powierzchni użytkowej lokalu 31,51 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica nr 2 o powierzchni 2,44 m2.Lokal nie posiada balkonu.

Suma oszacowania wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 000,00zł (postąpienie o 720,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 09.30
Galeria
II licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul.Piastowej 14 w Bydgoszczy.
Lokal znajduje się na czwartym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stanowi: cztery pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 81,50 m2.Pomieszczenie przynależne do lokalu - piwnica o powierzchni 6,7 m2.Lokal posiada balkon.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 242 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 333,33 zł (postąpienie 1 614,00 zł).

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 10.30

Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 10.30
Obwieszczenie
Obwieszczenie o licytacji w dniu 21.08.2014 godz. 10.30
Galeria
Druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 13 położonego przy ul.Karpackiej 26
w Bydgoszczy.
Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i stanowi:trzy pokoje,przedpokój, kuchnię, łazienkę i wc o powierzchni użytkowej 60,48 m2. Lokal posiada balkon. Budynek znajduje się w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy.

Suma oszacowania wynosi 207 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł.
copyright © Komornik Sądowy Maciej Bakalarski - licytacje, aukcje komornicze.
Design

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.